Ratíškovice podle Vás

Nahrát projekt

Zpět na úvod

Kontaktní údaje

 Souhlasím, že obec Ratíškovice je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré tímto mnou poskytnuté informace a údaje po dobu nejvýše 2 let, které ji pro účely zpracování návrhu projektu poskytuji.

Návrh projektu

Co vše musí dokument formátu PDF obsahovat?

  1. Název a popis projektu.
  2. Veřejný přínos projektu (nezbytná podmínka).
  3. Umístění navrhovaného projektu na konkrétní pozemek (s určením parcelního čísla pozemku), včetně schématického zákresu.
  4. Předpokládanou dobu realizace projektu, včetně jednotlivých časových fází.
  5. Předpokládaný položkový rozpočet projektu, včetně nákladů na údržbu po dobu min. 1 roku.

 Mám souhlas vlastníka pozemku s umístěním navrhovaného projektu (jedná-li se o pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce).